• សម្ផស្ស វណ្ណា តន្ត្រីសម័យ

$350.00

Tel : 0963693294 / 097 6824 723 / 017 49 79 11 / 069763540
Contact Supplier :
Contact Supplier
Add to favorite:
Website : www.samphors-vanna-music.billionad.com
View : 583

Description


 

 

ក្រុមតន្ត្រីសម័យ និងភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរ

សម្ផស្ស វណ្ណា (កូនអូឡាក់យីន)

សំរាប់កម្មវិធីគ្រីស្ទបរិស័ទ្ធ

ក្រុមក្រុមតន្ត្រីសម័យ និងប្រពៃណីខ្មែរ សម្ផស្ស វណ្ណា យើងខ្ញុំមាន

គិត្តិយស សូមជំរាបជូន ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា

អស់លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា គ្រូគង្វាល ក្រុមជំនុំ អ្នកដឹកនាំ ដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទ្ធ អោយបានជ្រាបថា ក្រុមតន្ត្រីសម័យ និងប្រពៃណីខ្មែរយើងខ្ញុំមានទទួលប្រគុំ តន្ត្រីសម័យ ភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរ ម៉ាស៊ីនភ្លើង មេក្រូ ធុងបាស រោង តុ ចុងភៅ សំអាងការ ថតរូបសន្លឹក និងថតវីដេអូ ជូនក្នុងពិធីរបស់គ្រីបរិស័ទ្ធដូចជា៖    -   ពិធីរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏       - ខួបកំណើត  

- ពិធីឡើងគេហដ្ធានថ្មី និងពិធីផ្សេៗទៀត ប្រសិនបើ ទ្រង់ ឯកឧត្តម​លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា អស់ លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ចង់បានក្រុមតន្ត្រីយើងខ្ញុំ មកប្រគំជូន សូមទំនាក់ទំនងមកយើង ខ្ញុំតាមរយៈ អាស័យដ្ធាន ដូចខាងក្រោម

ភូមិ តាលន់ ឃុំតាលន់ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល ឬតាមរយៈ ទូរស័ព្ទលេខ ៖

Tel:  097 93 233 94 / 096 3810 446       លោក ជិន វណ្ណា

Tel: 097 6824 723 / 017 49 79 11      អ្នកស្រី សារិនសម្ផស្ស

Email: vanna_samphors05005@yahoo.com

Text Box: ក្រុមតន្ត្រីសម័យ និងភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរ សម្ផស្ស វណ្ណា (កូនអូឡាក់យីន) សំរាប់កម្មវិធីគ្រីស្ទបរិស័ទ្ធ ក្រុមក្រុមតន្ត្រីសម័យ និងប្រពៃណីខ្មែរ សម្ផស្ស វណ្ណា យើងខ្ញុំមាន គិត្តិយស សូមជំរាបជូន ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា អស់លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា គ្រូគង្វាល ក្រុមជំនុំ អ្នកដឹកនាំ ដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទ្ធ អោយបានជ្រាបថា ក្រុមតន្ត្រីសម័យ និងប្រពៃណីខ្មែរយើងខ្ញុំមានទទួលប្រគុំ តន្ត្រីសម័យ ភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរ ម៉ាស៊ីនភ្លើង មេក្រូ ធុងបាស រោង តុ ចុងភៅ សំអាងការ ថតរូបសន្លឹក និងថតវីដេអូ ជូនក្នុងពិធីរបស់គ្រីបរិស័ទ្ធដូចជា៖ - ពិធីរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏ - ខួបកំណើត - ពិធីឡើងគេហដ្ធានថ្មី និងពិធីផ្សេៗទៀត ប្រសិនបើ ទ្រង់ ឯកឧត្តមលោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា អស់ លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ចង់បានក្រុមតន្ត្រីយើងខ្ញុំ មកប្រគំជូន សូមទំនាក់ទំនងមកយើង ខ្ញុំតាមរយៈ អាស័យដ្ធាន ដូចខាងក្រោម ភូមិ តាលន់ ឃុំតាលន់ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល ឬតាមរយៈ ទូរស័ព្ទលេខ ៖ Tel: 097 93 233 94 / 096 3810 446 លោក ជិន វណ្ណា Tel: 097 6824 723 / 017 49 79 11 អ្នកស្រី សារិនសម្ផស្ស Email: vanna_samphors05005@yahoo.com